Disneyland 1972 Love the old s

Kian hari rasanya kian banyak sekali godaan yang menghadang kita untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Memiliki kita, Allah Subhanahu wata'ala. Segala bentuk kesenangan duniawi seakan menjerat kita untuk semakin menjauh dari Yang Maha Memberi Kesenangan.

##########
1.Doa Bangun tidur
BACAAN KETIKA BANGUN DARI TIDUR
‫ح د للھ لذ أ ی ا ب د م أم تن وإل ھ ن ُ ر‬
ِ ْ‫1. الْ َمْ ُ ِ َّ ِ ا َّ ِي َحْ َان َ َعْـ َ َا َ َا َ َا َِ َیْ ِ ال ُّشو‬
1.“Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kami
setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kami
dibangkitkan”.
‫لا إلھ إلا الله و ده لا ش ر ك لھ لھ م ك ولھ ح د وھو‬
َ ُ َ ُ ْ‫2. َ ِ َ َ ِ َّ ا ُ َحْ َ ُ َ َـ ِیْ َ َ ُ. َ ُ الْ ُلْ ُ َ َ ُ الْ َم‬
‫عل كل ش ء قد ر س ح ن الله و ح د للھ ولا إلھ إلا الله و الله‬
ُ ‫َ َى ُ ِّ َيْ ٍ َ ِیْ ٌ. ُبْ َا َ ا ِ َالْ َمْ ُ ِ َّ ِ َ َ ِ َ َ ِ َّ ا ُ َا‬
.ِ ‫َكْ َ ُ، َ َ َوْ َ َ َ ُ َّ َ ِ َّ ِا ِ الْ َِ ِّ الْ َ ِیْ ِ َ ِّ اغْ ِرْ ل‬
‫أ بر ولا ح ل ولا قوة إلا ب الله علي عظ م رب ف ي‬
2.“Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia-
lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci
Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah,
Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali
dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha
Agung. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku”.12
ْ‫3. الْ َمْ ُ ِ َّ ِ ا َّ ِي َا َا ِي ِي َ َ ِيْ َ َ َّ َ َ َّ ُوْ ِيْ ََ ِ َ ِي‬
‫ح د للھ لذ ع ف ن ف جسد ورد علي ر ح وأذن ل‬
‫بذ ره‬
ِ ِ ْ‫ِ ِك‬
3.“Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan
kesehatan kepada-ku, mengembalikan ruh dan
merestuiku untuk berdzikir kepada-Nya”

::::::::

#######
^^^^